Základná ideológia

Hlavný cieľ
Poskytovať vysoko technologicky a inovatívne pokročilé produkty a služby s profesionálnym prístupom k našim zákazníkom.

Kľúčové hodnoty
Tieto štyri kľúčové hodnoty sme definovali ako súčasť našej vízie spoločnosti:

  • partnerský vzťah so zákazníkom
  • prevádzková dokonalosť
  • angažovaní ľudia
  • udržateľný rozvoj