Kľúčové oblasti

Pre ENIL Industry sú kľúčové oblasti konvenčnej a jadrovej energetiky, rafinérií a petrochémie, ropy a plynu, ako aj ťažký priemysel.

 • Ropa a plyn
  Všetky druhy čerpadiel pre jednotlivé nadväzujúce aplikácie, separačné a procesné technológie pre následné aplikácie, rovnako ako aj služby pre rotačné zariadenia sú kľúčovými prvkami nášho portfólia.
 • Rafinéria a Petrochémia
  Vyspelé technológie a skúsenosti v oblasti separačných procesov v rafinériách umožňujú inovatívne riešenia pre spoľahlivosť a výkonnosť jednotlivých operácií. Rafinérie sa taktiež môžu spoľahnúť na naše služby pre kompresory a turbíny. Spoľahlivosť, účinnosť a bezpečnosť sú taktiež hlavnými prioritami pre petrochemický priemysel. Komplexné riešenia poskytujeme v oblasti separácie a technologických procesov, ako aj služby pre rotačné zariadenia.
 • Papier a celulóza
  ENIL ponúka širokú škálu čerpadiel a povrchového riešenia pre výrobu papiera a celulózy s vysokou energetickou účinnosťou a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Ponúkame širokú škálu služieb pre údržbu a opravy pre generátory, turbíny a motory.
 • Energetika
  V širokej oblasti energetiky ponúkame spoľahlivé vysoko výkonné čerpadlá pre efektívnu prevádzku výroby plynovej a jadrovej energie ako aj výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Vysoko vyspelé technológie a inovatívne riešenia v tejto oblasti zvyšujú celkovú účinnosť.
 • Priemysel
  V oblasti priemyslu zabezpečujeme dodávky pre ťažké nasadenia v oceliarňach, metalurgických závodov a ťažkej chémii.