Spoločenská zodpovednosť

Trvalo udržateľný rozvoj a spoločenská sociálna zodpovednosť sú taktiež jednou zo súčasti kultúry ENIL Industry. Záleží nám na zaobchádzaní s životným prostredím, ľuďmi a preto sme pri našich obchodných aktivitách vedení princípmi na udržanie správneho zaobchádzania.

Uplatňovanie tejto zodpovednosti sa spoločnosť ENIL Industry snaží v nasledovných krokoch:

  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov
  • dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia
  • morálny kódex
  • úspora energie a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu
  • trvalo udržateľný rozvoj a prispievanie k celkovej spoločenskej sociálnej zodpovednosti
  • sociálna angažovanosť