Vízia, stratégia, hodnoty

Vízia a stratégia ENIL definuje celkové smerovanie spoločnosti. Hodnoty ENIL hrajú kľúčovú úlohu vo vedení a našich aktivitách. Definujú kto sme a ako sa správame. Našim zákazníkom sa snažíme trvalo poskytovať inovatívne riešenia teraz i do budúcna.

Stratégia
V spolupráci so zákazníkmi vybudovať, rozvinúť a ponúknuť inžinierske produkty a služby na vysoko profesionálnej úrovni.

Hodnoty
Spoločnosť ENIL Industry tvorí hodnoty pomocou úzkeho vzťahu so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími zúčastnenými stranami. Veríme, že odbornosť, spoľahlivosť a rozmanitosť prináša inováciu a rast.
Svoje obchodné aktivity vykonávame zodpovedným a udržateľným spôsobom. Ponúkame výrobky a riešenia, ktoré pomáhajú našim zákazníkom šetriť zdroje a znižovať dopad na životné prostredie

Vízia                                                                                                                                                                                                                         Máme ambíciu nikdy neprestať čeliť výzve vytvoriť lepšie riešenia v najlepšej kvalite.