História

2011 – založenie spoločnosti ako kontinuálne pokračovanie predošlej organizačnej zložky so zastúpením SULZER pre SR a ČR, pospíaním zmluvy o výhradnom zastúpení pre SR a ČR

2011 – zmluva o výhradnom zastúpení pre SR, ČR podpísaná so spoločnosťou SULZER Turbo Services,zmluva o výhradnom zastúpení pre SR, ČR podpísaná so spoločnosťou SULZER PUMPS, získanie certifikátu TUV Austria

2011 – certifikácia TUV AUSTRIA – ISO 18001, ISO 14001, ISO 9001

2011 – certifikovaný dodávateľ pre DUSLO, a. s.

2012 – certifikovaný dodávateľ pre SLOVNAFT, a. s.

2012 – certifikovaný dodávateľ pre UNIPETROL, a. s. a Česká Rafinérska, a. s.

2014 – certifikácia a audit kvalifikovaného dodávateľa pre jadrové a konvenčné elektrárne koncernu ČEZ, a. s.

2014 – zmluva o výhradnom zastúpení pre SR, ČR podpísaná so spoločnosťou SULZER Turbo Services

2015 – obnovená certifikácia DQS Cert – ISO 18001, ISO 14001, ISO 9001

2016 – obnovenie certifikácie a auditu kvalifikovaného dodávateľa pre pre jadrové a konvenčné elektrárne koncernu ČEZ, a. s.

2016 – obnovený certifikát ako dodávateľ pre DUSLO, a. s.

2017 – obnovený certifikát ako dodávateľ pre SLOVNAFT, a. s.

2017 – obnovený certifikát ako dodávateľ pre UNIPETROL, a. s. a Česká Rafinérska, a. s.