O nás

ENIL Industry je dynamická spoločnosť založená v roku 2011 s ambíciou ponúkať špičkové technológie v oblasti čerpadiel a kompletných hydraulických systémov na Slovenskom a Českom trhu.

Zakladateľ spoločnosti má 30 ročné odborné skúsenosti v oblasti čerpadiel a armatúr. Naša spoločnosť má exkluzívnu spoluprácu so švajčiarským koncernom SULZER, ktorý je svetovým lídrom vo výrobe čerpadiel a uplatňovaní najmodernejších inovatívnych technických riešení v tejto oblasti.

Spoločnosť od svojho založenia realizuje dodávky v oblasti čerpacej techniky, inžinieringu, servisu a opráv rotačných strojov a zariadení. Je zmluvným partnerom nadnárodného švajčiarskeho koncernu SULZER a zabezpečuje v jeho mene všetky obchodno dodávateľské aktivity v Slovenskej a Českej republike.

V mene koncernu SULZER a v spolupráci s ním, zabezpečujeme opravy v rozsahu bežných opráv, stredných opráv a generálnych opráv vrátane dodávky originálnych náhradných dielov. Opravy realizujeme za účasti kmeňových technikov a inžinierov SULZER.

Naša spoločnosť podľa požiadaviek zákazníka zebezpečuje aj bežnú prevádzkovú údržbu, dozor, diagnostiku, inžiniering, poradenstvo, šéfmontáž a uvádzanie zariadení do prevádzky.

Okrem horeuvedených aktivít vykonávame v spolupráci so SULZER aj kompletnú modernizáciu a prestavbu starších čerpadiel rôznych výrobcov na aktuálny technický a technologický štandart. Pri modernizácii sa využívajú najmodernejšie technológie SULZER, s garanciou zlepšenia prevádzkových parametrov, prevádzkového komfortu, spoľahlivosti a životnosti.